Regulament Campanie „Câștigă decorațiuni pentru #acasă”

Înscrie-te și tu în concursul desfășurat pe pagina de Facebook Deco Damira și poți câștiga vouchere pentru decorațiuni! Descoperă regulamentul concursului

Campanie “Castiga decoratiuni pentru #acasa!”

– Regulament de organizare –

Descrierea campaniei:

Campania ”Castigă decorațiuni pentru #acasa!”, desfasurata incepand cu data de 08.06.2021 ora 12:00 pana pe data de 22.06.2021, ora 23:59, este organizata de catre SC DAMIRA IMPEX SRL (denumita in continuare ‘’DECO’’ sau ”Organizatorul”), cu sediul in SOS.AFUMATI,NR.167B,VOLUNTARI,ILFOV, înregistrată la ORC sub numărul J23/217/2004, CIF RO 16147645, tel.: 0752442015, fax: 0264/450399, E-mail: contact@decodamira.ro, cont IBAN RO84BTRLRONCRT0408062401, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată de d-nul Daniel Boboc, în calitate Administrator.

Campania se desfasoara prin reprezentantul legal, DANCO VISION S.R.L., cu sediul in Aleea Lacul Dambovita, nr. 28, camera 3, etaj 6, apartament 34, Sat Rosu, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/83/2020, C.I.F. RO18358576, cod IBAN: RO78INGB0000999901540158, deschis la ING BANK NV, reprezentata prin dl. IONESCU DANIEL – Administrator, care se ocupa de organizarea, implementarea, promovarea si plata impozitelor aferente.

Campania consta intr-un concurs, prin care orice participant eligibil care se inscrie in campanie prin incarcarea unei imagini cu o decoratiune preferata, poate castiga prin tragerea la sorti, care se va realiza pe data de 23.06.2021, unul dintre premiile urmatoare:

I. 1 x voucher pentru cumparaturi pe site în valoare de 500 RON

II. 1 x voucher pentru cumparaturi pe site în valoare de 300 RON

III. 1 x voucher pentru cumparaturi pe site în valoare de 150 RON

Valoarea totala a premiilor este de 950 RON, iar repartitia premiilor se va face in mod aleatoriu.

In momentul intrarii in Campanie, participantul accepta responsabilitatea exclusiva a Organizatorului pentru a decide daca participarea este legala conform legislatiei in vigoare. Intrand in Campanie, participantul este de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

1 – ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu sau persoana juridica, rezidenta in Romania si care incarca o imagine la postarea de concurs cu un element de décor preferat din propria casa.

2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Promotia este valabila doar pentru inscrierierile valide pe pagina de Facebook Deco, https://www.facebook.com/decodamira la postarea aferenta concursului https://www.facebook.com/decodamira/posts/4352937418074295incepand cu data de 08.06.2021 ora 12:00 cu o imagine proprie, realizata de persoana care doreste inscrierea in concurs.

Extragerea castigatorilor se va realiza in data de 23.06.2021, printr-un tool online, iar castigatorii vor fi anuntati printr-o postare pe pagina de facebook a organizatorului.

3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

Promotia este disponibila pentru toti cetatenii cu varsta de peste 18 ani.

Promotia poate fi accesata de orice persoana de pe teritoriul Romaniei.

4 – MECANISM CAMPANIE

Pentru a se inscrie in campanie, fiecare consumator eligibil trebuie sa:

1. Acceseze pagina de facebook Deco: https://www.facebook.com/decodamira

2. Sa incarce o imagine realizata de el cu o decoratiune frumoasa/ preferata la postarea de concurs:https://www.facebook.com/decodamira/posts/4352937418074295

3. Participantul va intra automat in tragerea la sorti de la finalul campaniei.

4. Campania va fi seamnalizata in site printr-un pop-up in homepage, banner dedicat, iar pe Facebook prin cover si postari dedicate.

5 – CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii, datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

6 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la aceasta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

7 – LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe pagina de internethttps://www.decodamira.ro/65_regulament-campanie-catiga-decoratiuni-pentru.html

9 – FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10 – INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va inceta la data de 22.06.2021 ora 23:59, ori in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

11 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil incepand cu 25.05.2018.

2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

3. Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri, temeiul prelucrarii fiind consimtamantul (in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR) interesele legitime (in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), obligatie legala (in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR):

a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul personelor vizate);

c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);

d. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

f. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;

g. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

h. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

4. Categorii de persoane vizate

Orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu, care participa la prezenta Campanie.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notari publici/ avocati desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

6. Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele clientilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform reglementarilor in vigoare, personele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelu

   0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este gol!
    Decodamira
    Logo
    Produse comparate
    • Total (0)
    Comparare
    0
    Cos de cumparaturi